Ισολογισμός Tag

  • All
  • Business
  • Hardware
  • Prosvasis
  • Softone
  • Τεχνολογία

Η εταιρεία Softone, επιδιώκοντας συνεχώς τον εμπλουτισμό των λύσεων της με νέες δυνατότητες που παρέχουν υψηλή προστιθέμενη αξία στους πελάτες της, προχώρησε στη προσθήκη μιας μοναδικής λειτουργίας Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Ισολογισμών. Ενσωματωμένη σε κάθε διαθέσιμο εμπορικό συνδυασμό Soft1, παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να δημοσιεύσουν ηλεκτρονικά τον...