Φυσική απογραφή Tag

  • All
  • Business
  • Hardware
  • Prosvasis
  • Softone
  • Τεχνολογία

Με την έναρξη της νέας χρονιάς, είναι ευκαιρία για κάθε επιχείρηση που διατηρεί αποθέματα, να κάνει φυσική απογραφή. Η φυσική απογραφή εξυπηρετεί όχι μόνο στον έλεγχο του υπολοίπου των ειδών αποθήκης, αλλά κατά συνέπεια στην αξία αποτίμησης της αποθήκης και στην διόρθωση λαθών ή διαδικασιών...