ΕΣΠΑ Tag

  • All
  • Business
  • Hardware
  • Prosvasis
  • Softone
  • Τεχνολογία

Τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις το “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα“, αφορούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και επιδοτούν το 50%. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν να ενισχυθούν για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής, λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορίας και επικοινωνιών....