Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Softone

Τι είναι η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση με απλά λόγια;

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση είναι η ανταλλαγή ψηφιακών παραστατικών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων (επιχειρήσεων, δημοσίου, φυσικών προσώπων) που συμμετέχουν σε μια εμπορική συναλλαγή.

Τι είναι ο Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης;

Ο πάροχος διαβιβάζει στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ – σε πραγματικό χρόνο – τα παραστατικά που εκδίδονται μέσω λογισμικού από μια επιχείρηση και ταυτόχρονα μπορεί να τα αποστείλει ηλεκτρονικά στο λήπτη.

Η έννοια της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν από τα myData. Ήδη η εταιρεία μας – NewSoftware – χρησιμοποιούσε από το 2017 την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω της υπηρεσίας eInvoice της Softone. H υπηρεσία αυτή αναλάμβανε την αποστολή των παραστατικών στον παραλήπτη σε ψηφιακή μορφή και την αρχειοθέτηση τους για τουλάχιστον 5 χρόνια. Σήμερα η υπηρεσία αυτή έχει αντικατασταθεί από τη νέα υπηρεσία του παρόχου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, «πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων» θεωρείται μία εταιρεία η οποία κατόπιν εντολής πελάτη της, εκδίδει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό του.

Φορολογικά κίνητρα

Η χρήση παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τις επιχειρήσεις έχει πρόσθετα οφέλη και σημαντικά φορολογικά κίνητρα, όπως οι αυξημένοι συντελεστές υπερ-απόσβεσης. Επιπρόσθετα η χρήση του παρόχου για όλα τα παραστατικά (ΤΙΜ, ΤΔΑ, ΤΠΥ, ΑΛΠ, ΑΠΥ κλπ.), μειώνει από τα 5 στα 3 έτη το απαιτούμενο χρονικό διάστημα τήρησης των φορολογικών στοιχείων και βιβλίων που υπόκεινται σε έλεγχο από την ΑΑΔΕ.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

μέσω Παρόχου

Με την έναρξη των myData, θεσμοθετήθηκε ο “Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης“. Κατά την έκδοση ενός παραστατικού (Τιμολογίου, Απόδειξης Λιανικής, Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, κλπ.), ο πάροχος αναλαμβάνει:

 • τη σήμανση των παραστατικών (καταργώντας την υποχρέωση σήμανσης από φορολογικό μηχανισμό)
 • τη διαβίβαση τους στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ και τη λήψη ΜΑΡΚ
 • την αποστολή ψηφιακού αντιγράφου στο λήπτη του παραστατικού
 • την αρχειοθέτηση για τουλάχιστον 5 χρόνια.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

στις Δημόσιες Συμβάσεις (B2G)

Η αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου είναι πλέον υποχρεωτική (Ν. 52445/2023) για τους προμηθευτές του Δημοσίου, όπως ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2385/12/4/2023). Η υπηρεσία B2G EINVOICING σε 5 απλά βήματα:

 1. Ο προμηθευτής εκδίδει το παραστατικό από την εμπορική του εφαρμογή και το αποστέλλει στην υπηρεσία B2G EINVOICING
 2. Το παραστατικό αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ ώστε να ενημερωθούν τα ηλεκτρονικά βιβλία του εκδότη και το παραστατικό να λάβει Αριθμό ΜΑΡΚ και Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης
 3. Το B2G EINVOICING δημιουργεί το ηλεκτρονικό παραστατικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Μορφοτύπου και το αποστέλλει στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣ μέσω του δικτύου PEPPOL.
 4. Το ΚΕΔ λαμβάνει το σχετικό παραστατικό και το δρομολογεί στην αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή.
 5. Ο προμηθευτής μέσω της υπηρεσίας B2G EINVOICING έχει άμεση ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση επεξεργασίας των παραστατικών του από την πλευρά του Δημοσίου

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

και στη Λιανική

Η  χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις πωλήσεις Λιανικής, σας απαλλάσσει από την υποχρέωση Ταμειακής μηχανής ή Φορολογικού Μηχανισμού, την έκδοση “Ζ” και αποστολή στο eSend της ΓΓΠΣ.

 

Όλες οι αποδείξεις μέσω Παρόχου, λαμβάνουν σήμανση και διαβιβάζονται online στα myData της ΑΑΔΕ. Μπορείτε να τις εκτυπώσετε σε φυσικό εκτυπωτή μαζί  με όλα τα στοιχεία της σήμανσης,  τον ΜΑΡΚ από myData και το QR code, όπως επίσης να σταλεί αντίγραφο στον πελάτη σας μέσω email

Φόρμα επικοινωνίας

  *Όνομα

  *Τηλέφωνο

  *Επωνυμία επιχείρησης

  *Αριθμός Εργαζομένων

  *Επώνυμο

  *Email

  *Αντικείμενο

  *Ενδιαφέρον για:

  *Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική

  Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία

  Επικοινωνήστε μαζί μας, για να δούμε τις ανάγκες της επιχείρησης σας και να σας προτείνουμε την κατάλληλη έκδοση του Soft1 ERP. Διαθέτουμε όλες τις εφαρμογές της Softone και αναλαμβάνουμε την παραμετροποίηση, εκπαίδευση των χρηστών καθώς και την υποστήριξή τους. Η NewSoftware, είναι Premium Partner της Softone  με τα στελέχη της να έχουν πολυετή εμπειρία στο χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού.

  Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες: