Διαχείριση Εργαζομένων & Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Παρέχουμε λύσεις για μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με τα αντίστοιχα προγράμματα της Prosvasis & της Softone, τα οποία διαφοροποιούνται μεταξύ τους στις δυνατότητες και λειτουργίες τους

Σύμφωνα με την Υ.Α. 49758/2022 ΦΕΚ 2668/Β/31-5-2022, όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες της χώρας υποχρεούνται να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, άμεσα συνδεδεμένο και δια-λειτουργικό σε πραγματικό χρόνο, με το ΕΡΓΑΝΗ.

 

 • Υποχρέωση δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας (Σταθερό & μεταβαλλόμενο
  ωράριο) για κάθε ημέρα εργασίας
 • Μηνιαία δήλωση πάσης φύσεως αδειών και όχι μόνο κανονικές σε ετήσια βάση
 • Δηλώσεις Υπερωριών με το υφιστάμενο έντυπο Ε8.
 • Καθημερινή διαβίβαση στοιχείων έναρξης και λήξης ωραρίου για κάθε εργαζόμενο που εργάζεται τη συγκεκριμένη ημέρα εντός της οντότητας

Μέσω του συστήματος θα διαβιβάζεται σε πραγματικό χρόνο η απασχόληση των εργαζομένων με φυσική παρουσία, ώστε να παρακολουθείται η τήρηση του ωραρίου. Η δήλωση προσέλευσης / αποχώρησης, δύναται να υποβληθεί με μέγιστο χρόνο καθυστέρησης 15’ λεπτών, διαφορετικά πρέπει να αιτιολογηθεί η εκπρόθεσμη δήλωση.

Η ωρομέτρηση μπορεί να γίνεται με όποιο τρόπο επιθυμεί η επιχείρηση και δεν απαιτείται η χρήση της Κάρτας Εργασίας με το QR Code. Η δήλωση των στοιχείων Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται, όπως περιγράφονται στον Οδηγό Επιχειρήσεων για την Κάρτα Εργασίας.

Η χρήση της ψηφιακής κάρτας είναι υποχρέωση εκ μέρους του εργαζόμενου αλλά ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για τη συνεπή εφαρμογή της στην περίπτωση που υπάρχουν εργαζόμενοι, που θα αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τη Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Η ευθύνη για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στην περίπτωση που εργαζόμενος παραλείψει να «χτυπήσει» την κάρτα του κατά την προσέλευση ή την αποχώρηση βαρύνει τον εργοδότη. Η επαναλαμβανόμενη μη υποβολή δηλώσεων προσέλευσης ή αποχώρησης στο ΕΡΓΑΝΗ, συνιστά αιτία ελέγχου από το ΣΕΠΕ.

Τα στοιχεία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας κάθε επιχείρησης τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών και κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει πρόσβαση στα τηρούμενα στοιχεία του συστήματος που τον αφορούν.

Στην παρούσα φάση, η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα εφαρμοστεί μόνο στους εργαζόμενους με φυσική παρουσία. Δε θα δηλωθούν με την ψηφιακή οργάνωση χρόνου τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΚΥ (πρακτική άσκηση) άρα δεν θα μετέχουν στις διαδικασίες της ψηφιακής κάρτας εργασίας, όπως και οι εργαζόμενοι σε θέση ευθύνης.

Softone & Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Η Softone προσφέρει 2 λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες όλης της αγοράς:

 

 • Η 1η λύση αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέχρι 50 εργαζόμενους με το πρόγραμμα Soft1 HRM Express
 • Η 2η λύση καλύπτει επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζόμενους αλλά και με μεγαλύτερες ανάγκες οργάνωσης και διαχείρισης του προσωπικού τους

1η λύση μέχρι 50 εργαζόμενους

Η νέα εφαρμογή Soft1 HRM Express ενσωματώνει όλα όσα χρειάζονται οι μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να απλοποιήσουν και να αυτοματοποιήσουν την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των εργαζομένων τους.

Ταυτόχρονα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αναφορικά με την ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας και την καθημερινή καταγραφή και αποστολή των δεδομένων προσέλευσης και αποχώρησης (των εργαζομένων τους).

 

To Soft1 HRM Express προσφέρει:

 

 • Διαχείριση εργαζομένων/στελεχών
 • Οργανόγραμμα επιχείρησης
 • Ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας
 • Διαχείριση αδειών
 • Ημερολόγιο εργασίας
 • Soft1 Ergani QR Scanner για σάρωση της κάρτας εργαζόμενου και διαβίβαση στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
 • Εργαλεία ελέγχου myErgani Tools για έλεγχο προσέλευσης/αποχώρησης εργαζομένων διόρθωση λαθών, κ.λπ.

Η εφαρμογή Soft1 HRM Express διατίθεται αποκλειστικά στο Cloud και για επιχειρήσεις με έως 50 εργαζόμενους. Tο κόστος της ετήσιας συνδρομής να διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 

 • Ετήσια συνδρομή Soft1 HRM Express [ Έως 10 εργαζόμενοι ] 200,00€+ΦΠΑ
 • Ετήσια συνδρομή Soft1 HRM Express [ Επιπλέον 10 εργαζόμενοι ] 100,00€+ΦΠΑ

2η λύση πάνω από 50 εργαζόμενους

Η 2η λύση καλύπτει επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζόμενους αλλά και με μεγαλύτερες ανάγκες οργάνωσης και διαχείρισης του προσωπικού τους.

 

Οι εφαρμογές Soft1 Μισθοδοσία & Soft1 HRMS και το νέο module myErgani Live αυτοματοποιούν τον τρόπο λειτουργίας της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, προσφέροντας πολλαπλούς τρόπους συλλογής και αποστολής των δεδομένων προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων, απλοποιώντας τον τρόπο εκτέλεσης πολύπλοκων καθημερινών εργασιών.

 

Στη λύση αυτή παρέχεται και η δυνατότητα απόκτησης της εφαρμογής Soft1 myWorkplace όπου ο εργαζόμενος μπορεί από τον υπολογιστή του ή το martphone του, να δηλώνει την προσέλευση & την αποχώρησή του και η εφαρμογή Worktime Audit να διαβιβάζει αυτόματα τα δεδομένα στο ΕΡΓΑΝΗ σε πραγματικό χρόνο.

 

Για να την υλοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας με τη 2η λύση, απαιτείται είτε η εφαρμογή Mσθοδοσίας, είτε η εφαρμογή HRMS της Softone. 

Όλες οι λειτουργίες και δυνατότητες στην πλήρη έκδοση

Ενσωματώνοντας την πρωτοποριακή υπηρεσία Worktime Audit το νέο module myErgani Live παρέχει τη δυνατότητα συλλογής, εισαγωγής και αποστολής των δεδομένων προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων από πολλαπλές πηγές

S1 myWorkplace

 

Η εφαρμογή Soft1 myWorkplace διαθέτει ηλεκτρονικό (virtual) σύστημα καταγραφής δεδομένων προσέλευσης & αποχώρησης. Ο εργαζόμενος από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ή το smartphone του δηλώνει την προσέλευση & την αποχώρησή του και η εφαρμογή Worktime Audit διαβιβάζει αυτόματα τα δεδομένα στο ΕΡΓΑΝΗ σε πραγματικό χρόνο.

S1 Ergani QR Scanner

 

Το Soft1 Ergani QR Scanner είναι ένα πρωτοποριακό mobile application καταγραφής δεδομένων προσέλευσης & αποχώρησης με δυνατότητα λειτουργίας σε tablet ή smartphone. Παρέχει τη δυνατότητα σάρωσης της κάρτας εργασίας κάθε εργαζόμενου, με σκοπό την καταγραφή των δεδομένων προσέλευσης και αποχώρησής του. Διασυνδέεται με την υπηρεσία Worktime Audit, διαβιβάζοντας αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο όλα τα δεδομένα στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Σύστημα Ωρομέτρησης

 

Οι προηγμένες υπηρεσίες διαδικτύου (web services) των Soft1 εφαρμογών διασυνδέονται και επικοινωνούν απρόσκοπτα με οποιοδήποτε σύστημα ωρομέτρησης, λαμβάνοντας αυτόματα όλα τα δεδομένα προσέλευσης & αποχώρησης των εργαζομένων, τα οποία στη συνέχεια διαβιβάζονται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μέσω της υπηρεσίας Worktime Audit. 

Πρωτοποριακό περιβάλλον λειτουργίας

Η καταγραφή και εισαγωγή των δεδομένων προσέλευσης & αποχώρησης γίνεται αποκλειστικά ή συνδυαστικά με καθέναν από τους ανωτέρω τρόπους. Επιπλέον, σε συνδυασμό με την εφαρμογή Soft1 myWorkplace, τα εργαλεία ελέγχου του myErgani Live παρέχουν στους εργαζόμενους τη δυνατότητα για 24/7 πρόσβαση και μέσω οποιασδήποτε συσκευής στα δεδομένα προσέλευσης & αποχώρησής τους.

Πληροφοριακό υλικό:

Soft1-myWorkplace

Download-PDF_small

Soft1-myErgani Live

Download-PDF_small

Prosvasis & Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Η Prosvasis προσφέρει αρχικά 2 λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες όλης της αγοράς, με ανεξάρτητη λειτουργία υπηρεσίας από πρόγραμμα Μισθοδοσίας.

 

 • Η 1η λύση FREE καλύπτει τις βασικές ανάγκες της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και είναι ΔΩΡΕΑΝ για τις επιχειρήσεις για ενημέρωση κίνησης εισόδου – εξόδου των εργαζομένων αλλά και στους λογιστές ή λογιστικά γραφεία ώστε να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες τους.
 • Η 2η λύση BASIC καλύπτει παραπάνω λειτουργίες και ελέγχους, όπως αλλαγή ωραρίου, διαχείριση αδειών, τηλεργασίας, reports ελέγχου, διαχείριση κινήσεων εισόδου-εξόδου σε επίπεδο εργαζομένου ή επιχείρησης κλπ
FREE
 • 0ανά έτος
 • Καλύπτει τις βασικές ανάγκες της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

BASIC
BASIC
BASIC
BASIC
BASIC
BASIC

Επικοινωνήστε μαζί μας  για περισσότερες πληροφορίες.