Υπηρεσίες Πληροφορικής

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στόχος της NewSoftware, είναι η κάλυψη της εταιρείας σας με την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη πρόταση, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές σας. Η άριστη εξυπηρέτηση εξασφαλίζεται από εμάς, διότι αφενός, έχουμε την απαραίτητη γνώση με 30+ χρόνια εμπειρία στα ERP / CRM συστήματα των επιχειρήσεων και, αφετέρου, γιατί ενημερωνόμαστε και εκπαιδευόμαστε συνεχώς και σε βάθος για τις σύγχρονες μεθόδους λειτουργιών που διακρίνουν τις καλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Έτσι, μπορούμε να προτείνουμε, να υλοποιήσουμε και να υποστηρίξουμε τις λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας, οι οποίες είναι κατάλληλες για τη δική σας επιχείρηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Για να είναι πετυχημένη κάθε νέα εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού ή προγράμματος, υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες:

  • Η λύση πρέπει να είναι η κατάλληλη για τις σημερινές αλλά και τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της επιχείρησης και να μπορεί να επεκταθεί μελλοντικά, προκειμένου να καλύψει νέες απαιτήσεις.
  • Στη συνέχεια η όποια παραμετροποίηση θα χρειαστεί να σχεδιαστεί για τις ιδιαίτερες ανάγκες της εταιρείας, να γίνει μεθοδικά και ολοκληρωμένα, μέσα σε σύντομο χρονικό πλαίσιο.
  • Και τέλος, ίσως το πιο σημαντικό, είναι να πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των χρηστών τόσο στην απλή καθημερινή λειτουργία των εφαρμογών, όσο και σε πιο εξειδικευμένα εργαλεία.

Εμείς εγγυόμαστε την πετυχημένη εγκατάσταση και λειτουργία του νέου σας ERP / CRM και αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και την εκπαίδευση των χειριστών του. Με τη δική μας παρέμβαση και μεθοδολογία, θα επιτευχθεί η συντομότερη έναρξη λειτουργίας και η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του νέου σας πληροφοριακού συστήματος.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – REMOTE ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ON SITE

Μετά την αρχική περίοδο παραμετροποίησης και την έναρξη λειτουργίας, κάθε ERP /  CRM εφαρμογή έχει ανάγκη υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας. Ανάλογα με το προφίλ κάθε επιχείρησης και την εμπειρία των χρηστών, οι ανάγκες διαφέρουν. Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης για την επίλυση απλών θεμάτων και ερωτήσεων, αλλά και επί τόπου ή και remote υπηρεσίες υποστήριξης για πιο εξειδικευμένα θέματα. Οι συνεργάτες μας στο τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας είναι γνώστες των εφαρμογών και πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν και επιλύσουν τα όποια καθημερινά θέματα.