2024 Αλλαγή χρήσης στο πρόγραμμα Soft1

2024 Αλλαγή χρήσης στο πρόγραμμα Soft1

Η αλλαγή χρήσης στο πρόγραμμα της Softone, είναι απλή διαδικασία η οποία δεν απαιτεί  πολυήμερες προετοιμασίες. Επίσης δεν συνεπάγεται  τη δημιουργία νέου set αρχείων (δημιουργία “νέας εταιρείας” κλπ.) καθώς η εφαρμογή τηρεί ενιαία αρχεία για όλες τις οικονομικές χρήσεις.

Θα πρέπει πρώτα να αποφασίσετε εάν τα παραστατικά σας θα συνεχίσουν τις αριθμήσεις της παλαιάς χρήσης ή εάν θα ξεκινήσουν ξανά από τον αριθμό 1.

Προσοχή!! Αν έχει αλλάξει η χρονιά και δεν μπορείτε να μπείτε στο πρόγραμμα, οφείλεται στο ότι δεν είχατε ήδη ανοίξει τη νέα χρήση νωρίτερα. Θα πρέπει να μπείτε  στο πρόγραμμα με ημερομηνία 31/12/20xx και να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.

Το άνοιγμα της νέας χρήσης γίνεται από Παράμετροι > Εταιρείες > Εταιρείες, επιλέγοντας την εταιρεία στην οποία θα δημιουργήσετε τη νέα χρήση και στο πλέγμα <Χρήσεις>, προσθέτετε νέα γραμμή με τα στοιχεία της νέας χρήσης.  Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες μπορείτε να βρείτε στο https://wiki.soft1.eu/

Series 6 Interface:

Στο πρόγραμμα της Softone, δεν υπάρχει εργασία μεταφοράς στη νέα χρήση για τα υπόλοιπα πελατών/προμηθευτών/χρεωστών/πιστωτών και χρηματικών λογαριασμών αλλά μόνο για την απογραφή αποθήκης.

Παρότι το άνοιγμα νέας χρήσης, είναι μια απλή και εύκολη διαδικασία, σας προτείνουμε πάντα να έχετε πάρει ένα πλήρες backup. Ειδικά αν η εγκατάσταση σας βρίσκεται σε τοπικό υπολογιστή ή server και όχι στο cloud, (όπου υπάρχει αυτόματο ημερήσιο backup)

Να είστε πολύ προσεκτικοί με τις ημερομηνίες που θα ορίσετε, να είναι από 1/1/20xx μέχρι 31/12/20xx.