2024 Αλλαγή χρήσης στο πρόγραμμα Prosvasis Go

2024 Αλλαγή χρήσης στο πρόγραμμα Prosvasis Go

Η αλλαγή οικονομικής χρήσης στο πρόγραμμα Prosvasis GO είναι απλή διαδικασία, η οποία δεν απαιτεί πολύωρες προετοιμασίες καθώς η υπηρεσία ProsvasisGo διασφαλίζει την ορθότητα αυτής της εργασίας.

Με απλά λόγια, στις εκδόσεις Start, Run & Pace το πρόγραμμα την 1/1/20xx, θα είναι έτοιμο για να εκδώσετε νέα παραστατικά χωρίς καμία δική σας ενέργεια.

Πότε χρειάζεται κάποια εργασία από εσάς;  Μόνο στις εξής δύο περιπτώσεις:

  • Αν θελήσετε η αρίθμηση των σειρών παραστατικών να συνεχίσει από τον τελευταίο αριθμό της προηγούμενης σειράς.
  • Αν έχετε την έκδοση Grow και παρακολουθείτε υπόλοιπα αποθήκης, για να κάνετε μεταφορά υπολοίπων από την προηγούμενη χρήση στη νέα

Αναλυτικές οδηγίες:

Μεταφορά υπολοίπων Συναλλασσομένων

Αντίθετα με όσα ισχύουν στην Αποθήκη, όπως θα δείτε στην συνέχεια, για τις ενότητες Συναλλασσομένων δεν προβλέπεται καμία απολύτως εργασία για την μεταφορά χρεωστικών ή πιστωτικών υπολοίπων από οικονομική χρήση σε οικονομική χρήση.

Οι ενδείξεις Απογραφής που εμφανίζονται στα Οικονομικά στοιχεία Πελατών, Προμηθευτών κλπ είναι το απλό αριθμητικό αποτέλεσμα των χρεωστικών και πιστωτικών κινήσεων των προηγούμενων οικονομικών χρήσεων – δηλαδή των εγγραφών που καταχωρήθηκαν μέχρι και την τελευταία ημέρα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

Για το λόγο αυτό, δεν χρειάζεται να κάνετε καμία πρόσθετη ενέργεια, εάν εργάζεστε στην προηγούμενη χρήση και καταχωρήσετε ή διορθώσετε εγγραφές παραστατικών Συναλλασσομένων μεταβάλλοντας το τελικό χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο της χρήσης αυτής. Οι ενδείξεις Απογραφής Έναρξης στα Οικονομικά στοιχεία των Συναλλασσομένων έχουν αυτομάτως ενημερωθεί.

Αρίθμηση Σειρών

Επανεκκίνηση Αρίθμησης: Λαμβάνετε υπ’ όψιν σας ότι στο Prosvasis Go , ανά οικονομική χρήση , η αρίθμηση των σειρών ξεκινά αυτόματα από την αρχή.

Δηλαδή εάν είχατε εκδώσει ένα τελευταίο Τιμολόγιο την 31/12/20xx με αριθμό 205 (και τελική κωδικοποίηση ΤΙΜ0000205) το πρώτο τιμολόγιο της νέας χρονιάς, την 01/01/20xx θα λάβει αριθμό 1 (και τελική κωδικοποίηση ΤΙΜ0000001).

Με αυτό τον τρόπο σας επιτρέπετε να συνεχίζετε την καταχώρηση παραστατικών στην παλαιά χρήση έστω και εάν έχει αρχίσει η καταχώρηση παραστατικών στη νέα.

Εάν επιθυμείτε σε κάποιες Σειρές Παραστατικών να συνεχίζεται η αρίθμηση της παλαιάς χρονιάς και σε κάποιες άλλες να αρχίζει αρίθμηση από 1 θα προβείτε στον εξής χειρισμό. “Δια χειρός” θα θέσετε ανά σειρά την αρίθμηση της προηγούμενης χρονιάς, ώστε να συνεχίσουν οι σειρές  που αποφασίσατε την αρίθμηση της προηγούμενης χρονιάς. Οι χειρισμοί σας θα πρέπει να γίνουν στη Νέα Χρήση.

Από την εργασία  «Ρυθμίσεις» / «Συναλλαγών» / «Σειρές Πωλήσεων» ,διαλέγετε την σειρά στην οποία θέλετε να αλλάξετε την αρίθμηση, και με την επιλογή «Επεξεργασία» ορίζετε στο πεδίο «Αριθμός» την τιμή που θέλετε. Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε τον προηγούμενο αριθμό από αυτόν που επιθυμείτε να πάρει το πρώτο σας παραστατικό. Τέλος, πατάτε «Αποθήκευση».

Μεταφορά Υπολοίπων Αποθήκης (Αφορά μόνο την συνδρομή Grow)

Τα στοιχεία απογραφών έναρξης της χρήσης (στα Οικονομικά στοιχεία Αποθήκης) ενημερώνονται από τα στοιχεία της παλαιάς χρήσης με την εκτέλεση της εργασίας «Μεταφοράς Υπολοίπων Αποθήκης».

Επιλέγετε από το κύριο menu «Εργασίες» → «Μεταφορά Υπολοίπων Αποθήκης» . Εκτελείτε την εργασία μεταφοράς υπολοίπων αποθήκης, πάντα στην νέα χρήση.

Η εργασία «Μεταφοράς Υπολοίπων Αποθήκης» μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές επιθυμείτε. Δηλαδή μπορούν να γίνονται εργασίες διόρθωσης στην παλαιά χρήση και να επανεκτελείται η εργασία για να διορθώνονται – (αντικαθίστανται – ανανεώνονται) τα δεδομένα απογραφής έναρξης της νέας χρήσης.

Στην εργασία Μεταφορά υπολοίπων αποθήκης προβάλλονται τα εξής:

  • «Μεταφορά από χρήση»: επιλέγετε πάντα την προηγούμενη χρήση από αυτή που έχετε κάνει εισαγωγή στην εφαρμογή.
  • «Από – έως κωδικό»: επιλέγετε τους κωδικούς των ειδών για τα οποία θέλετε να κάνετε την ενέργεια.
  • «Εμπορική κατηγορία»: επιλέγετε την εμπορική κατηγορία των ειδών για τα οποία θέλετε να κάνετε την ενέργεια.
  • «Ομάδα»: επιλέγετε την ομάδα των ειδών για τα οποία θέλετε να κάνετε την ενέργεια.

(πηγή https://wiki.prosvasis.com/pages/viewpage.action?pageId=11338805)