Ηλεκτρονική Τιμολόγηση προς το Δημόσιο – B2G

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση προς το Δημόσιο – B2G

 Ξεκινάει η ηλεκτρονική τιμoλόγηση προς το Δημόσιο

(ΦΕΚ Β’ 2385/12/4/2023)

Έναρξη από Σεπτέμβριο 2023

Η αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου είναι πλέον υποχρεωτική (Ν. 52445/2023) για τους προμηθευτές του Δημοσίου, όπως ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2385/12/4/2023).

Η υπηρεσία B2G EINVOICING καλύπτει την παραπάνω υποχρέωση και προσφέρει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης και ασφαλούς αποστολής ηλεκτρονικών τιμολογίων στο Δημόσιο με άμεσα λειτουργικά και οικονομικά οφέλη για τον προμηθευτή.

Η υπηρεσία B2G EINVOICING σε 5 απλά βήματα

1 – Ο προμηθευτής εκδίδει το παραστατικό από την εμπορική του εφαρμογή και το αποστέλλει στην υπηρεσία B2G EINVOICING

2 – Το παραστατικό αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ ώστε να ενημερωθούν τα ηλεκτρονικά βιβλία του εκδότη και το παραστατικό να λάβει Αριθμό ΜΑΡΚ και Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης.

3 – Το B2G EINVOICING δημιουργεί το ηλεκτρονικό παραστατικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Μορφοτύπου και το αποστέλλει στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣ μέσω του δικτύου PEPPOL.

4 – Το ΚΕΔ λαμβάνει το σχετικό παραστατικό και το δρομολογεί στην αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή.

5 – Ο προμηθευτής μέσω της υπηρεσίας B2G EINVOICING έχει άμεση ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση επεξεργασίας των παραστατικών του από την πλευρά του Δημοσίου

Επικοινωνήστε μαζί μας  για περισσότερες πληροφορίες.