ΕΡΓΑΝΗ – Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

ΕΡΓΑΝΗ – Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

 

Από 1/12/2022 για όλες τις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την Υ.Α. 49758/2022 ΦΕΚ 2668/Β/31-5-2022, όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες της χώρας υποχρεούνται να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, άμεσα συνδεδεμένο και δια-λειτουργικό σε πραγματικό χρόνο, με το ΕΡΓΑΝΗ.

 

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής :

1/7/2022 (λειτουργεί ήδη) Σε Τράπεζες και Super Markers με περισσότερους από 250 εργαζόμενους
1/10/2022 – 30/11/2022 Απογραφή Εργαζομένων για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις
1/12/2022 Διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο η απασχόληση των εργαζομένων με φυσική παρουσία

  • Υποχρέωση δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας (Σταθερό & μεταβαλλόμενο
    ωράριο) για κάθε ημέρα εργασίας
  • Μηνιαία δήλωση πάσης φύσεως αδειών και όχι μόνο κανονικές σε ετήσια βάση
  • Δηλώσεις Υπερωριών με το υφιστάμενο έντυπο Ε8.
  • Καθημερινή διαβίβαση στοιχείων έναρξης και λήξης ωραρίου για κάθε εργαζόμενο που εργάζεται τη συγκεκριμένη ημέρα εντός της οντότητας

Μέσω του συστήματος θα διαβιβάζεται σε πραγματικό χρόνο η απασχόληση των εργαζομένων με φυσική παρουσία, ώστε να παρακολουθείται η τήρηση του ωραρίου. Η δήλωση προσέλευσης / αποχώρησης, δύναται να υποβληθεί με μέγιστο χρόνο καθυστέρησης 15’ λεπτών, διαφορετικά πρέπει να αιτιολογηθεί η εκπρόθεσμη δήλωση.

Η ωρομέτρηση μπορεί να γίνεται με όποιο τρόπο επιθυμεί η επιχείρηση και δεν απαιτείται η χρήση της Κάρτας Εργασίας με το QR Code. Η δήλωση των στοιχείων Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται, όπως περιγράφονται στον Οδηγό Επιχειρήσεων για την Κάρτα Εργασίας.

Η χρήση της ψηφιακής κάρτας είναι υποχρέωση εκ μέρους του εργαζόμενου αλλά ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για τη συνεπή εφαρμογή της στην περίπτωση που υπάρχουν εργαζόμενοι, που θα αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τη Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Η ευθύνη για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στην περίπτωση που εργαζόμενος παραλείψει να «χτυπήσει» την κάρτα του κατά την προσέλευση ή την αποχώρηση βαρύνει τον εργοδότη. Η επαναλαμβανόμενη μη υποβολή δηλώσεων προσέλευσης ή αποχώρησης στο ΕΡΓΑΝΗ, συνιστά αιτία ελέγχου από το ΣΕΠΕ.

Τα στοιχεία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας κάθε επιχείρησης τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών και κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει πρόσβαση στα τηρούμενα στοιχεία του συστήματος που τον αφορούν.

Στην παρούσα φάση, η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα εφαρμοστεί μόνο στους εργαζόμενους με φυσική παρουσία. Δε θα δηλωθούν με την ψηφιακή οργάνωση χρόνου τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΚΥ (πρακτική άσκηση) άρα δεν θα μετέχουν στις διαδικασίες της ψηφιακής κάρτας εργασίας, όπως και οι εργαζόμενοι σε θέση ευθύνης.

Softone & Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Η Softone προσφέρει 2 λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες όλης της αγοράς:

 

  • Η 1η λύση αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέχρι 50 εργαζόμενους με το πρόγραμμα Soft1 HRM Express
  • Η 2η λύση καλύπτει επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζόμενους αλλά και με μεγαλύτερες ανάγκες οργάνωσης και διαχείρισης του προσωπικού τους

 

Επικοινωνήστε μαζί μας  για περισσότερες πληροφορίες.