Παράταση προθεσμίας myDATA

Παράταση προθεσμίας myDATA

Δελτίο Τύπου 25/05/2022

Παράταση προθεσμίας για διαβίβαση δεδομένων στο myDATA

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας διαβίβασης των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης, στην πλατφόρμα myDATA, έως τις 15 Ιουνίου 2022.

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση:

Επικοινωνήστε με τη New Software  για περισσότερες πληροφορίες.