Αναβάθμιση Φορολογικών Μηχανισμών ΠΟΛ Α.1024 / 06/02/2020

Αναβάθμιση Φορολογικών Μηχανισμών ΠΟΛ Α.1024 / 06/02/2020

Υποχρεωτική αναβάθμιση Φορολογικών Μηχανισμών

Ενημέρωση από ΑΑΔΕ 13/7/20

Με αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (A.1024/31-1-2020, Α.1102/29-4-2020), αναβαθμίζονται οι Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές και ΑΔΗΜΕ που έλαβαν έγκριση με τις διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών της ΠΟΛ 1220/2012, καθώς και όλες οι ΕΑΦΔΣΣ μέχρι την 31-7-2020. Της αναβαθμίσεως εξαιρούνται οι ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου.

Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, οι Φ.Η.Μ. πρέπει να εκδίδουν αποδείξεις με QR code και να είναι σε θέση να αποστέλλουν τα δεδομένα συναλλαγών σε ρυθμιζόμενα από το Π.Σ. των Φ.Η.Μ. τακτά χρονικά διαστήματα.

Επισημαίνεται ότι, από την 1-8-2020 και εξής, έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από μη αναβαθμισμένο Φ.Η.Μ. των συγκεκριμένων κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτών παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν.4174/2013.

Διαδικασία Αναβάθμισης

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΠΟΛ Α.1024 απαιτούνται οι εξής διαδικασίες:

  1. Αναβάθμιση του Firmware σε κάθε φορολογικό μηχανισμό. Αν δεν έχει γίνει ποτέ αναβάθμιση ενδεχομένως να χρειαστούν και ενδιάμεσες εκδόσεις, πριν την τελευταία έκδοση. Απαιτείται το βιβλίο του μηχανισμού.
  2. Νέα έκδοση του προγράμματος από τη Softone και παραμετροποίηση για αποστολή δεδομένων και εκτύπωσης QR Code. Η νέα έκδοση αναμένεται από την Softone μέσα στην εβδομάδα

 

Αν δεν δοθεί παράταση, η υποχρέωση αναβάθμισης και παραμετροποίησης των παραπάνω είναι μέχρι 31/7/20. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμβουλευτείτε άμεσα και τον λογιστή σας.

Επικοινωνήστε με τη New Software 

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να ενημερωθείτε για το κόστος και τον τρόπο αναβάθμισης.