Συγχώνευση Δ.Ο.Υ.

Softone Αλλαγή ΔΟΥ

Συγχώνευση Δ.Ο.Υ.

Συγχώνευση Δ.Ο.Υ.

Σας ενημερώνουμε για τη νέα Συγχώνευση Δ.Ο.Υ. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ 03/10/2018, συγχωνεύεται η Δ.Ο.Υ Νέου Ηρακλείου με τη Δ.Ο.Υ Νέα Ιωνίας & η Δ.Ο.Υ Γ’ Πειραιά με τη Δ.Ο.Υ Α’ Πειραιά.

Στο Portal της εφαρμογής Softone, Εργαλεία >Εργασίες >Εργασία Δ.Ο.Υ. έχει προστεθεί εργασία όπου εκτελώντας τη,  η Δ.Ο.Υ 1145 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κι η Δ.Ο.Υ 1203 Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ θα γίνουν ανενεργές. Οι νέες τιμές που θα πάρουν οι πίνακες πελατών, υποκαταστημάτων, εταιρείας κτλ. θα είναι 1131 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και 1201 Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου άλλες 4 Δ.Ο.Υ θα συγχωνευτούν.

Softone Αλλαγή ΔΟΥ
Επικοινωνήστε με τη New Software  για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για τα προγράμματα της Softone.