Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις

Μετά από πολύ καιρό αναμονής, έρχονται 2 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις, για τον Ψηφιακό Εκσυχρονισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Οι δύο νέες δράσεις “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα“, είναι συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000 ευρώ. Πρόκειται για δράσεις απόλυτα στοχευμένες στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας  υφιστάμενων επιχειρήσεων. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τη δράση να ενισχυθούν για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής, λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορίας και επικοινωνιών.

Η New Software και για τα 2 προγράμματα ΕΣΠΑ μπορεί να σας καλύψει στις παρακάτω επιχορηγούμενες δαπάνες:
 • ολοκληρωμένες λύσεις προμήθειας και παραμετροποίησης λογισμικού Softone,
 • ηλεκτρονικό κατάστημα με online σύνδεση με το πρόγραμμα της Softone γιααυτοματοποιημένη διαδικασία παραγγελιοληψίας
 • υπηρεσίες φιλοξενίας, ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, μεταφοράς δεδομένων και παραμετροποίησης λογισμικού.

Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για πολλές επιχειρήσεις να κάνουν το επόμενο βήμα στην ψηφιακή εποχή και οργάνωση ή για άλλες να αναβαθμίσουν τα παλιά τους συστήματα και εφαρμογές.

ΔΡΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚO ΒΗΜΑ

Ωφελούμενες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Μεταποίησης – Εμπορίου (Χονδρικό – Λιανικό), Τουρισμού και Υπηρεσιών με: Κλεισμένες δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι και 31/12/2017. Μια τουλάχιστον επιλέξιμη δραστηριότητα κατά την υποβολή της αίτησης.

Η επιδότηση είναι στο 50%. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Τι χρηματοδοτείται:

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού.
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
  • 2 τουλάχιστον γλώσσες
  • Μobile responsive
  • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  • φιλοξενία (hosting, collocation)
  • σύνδεση στο διαδίκτυο
  • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
  • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
  • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

 

ΔΡΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚO ΑΛΜΑ

Ωφελούμενες είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, με:  Κλεισμένες δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι και 31/12/2017.
Μια τουλάχιστον επιλέξιμη δραστηριότητα κατά την υποβολή της αίτησης.

Η επιδότηση θα είναι στο 50%. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ, ενώ ο δυνητικός δικαιούχος-επιχείρηση θα πρέπει να επιτύχει ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά του χαρακτηριστικά.

Τι χρηματοδοτείται:

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού.
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
  • 2 τουλάχιστον γλώσσες
  • Μobile responsive
  • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  • φιλοξενία (hosting, collocation)
  • σύνδεση στο διαδίκτυο
  • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
  • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
  • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
Επικοινωνήστε με τη New Software  ώστε να γίνει έλεγχος από τους συνεργάτες μας αν η επιχείρηση σας είναι ή μπορεί να γίνει επιλέξιμη για τις παραπάνω δράσεις