Οδηγίες μετάβασης σε Softone Series 5

Soft1 Series 5

Οδηγίες μετάβασης σε Softone Series 5

Με την νέα έκδοση του προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα σε όλες τις ενεργές εγκαταστάσεις του προγράμματος, να επιλέξουν το νέο περιβάλλον εργασίας Series 5. Ενεργές εγκαταστάσεις είναι όλες οι εγκαταστάσεις με ετήσια συνδρομή στο Cloud ή Τοπικά. Ενεργές είναι και όλες οι Classic εγκαταστάσεις με άδεια χρήσης αορίστου χρόνου, που έχουν ενεργό συμβόλαιο νέων εκδόσεων.

Όλες οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο cloud, όπως είναι γνωστό, αναβαθμίζονται πάντα αυτόματα από τη Softone. Η αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων θα ολοκληρωθεί σταδιακά στις επόμενες ημέρες. Έχοντας τη νέα έκδοση 5.00.517 και μετά, μπορείτε να επιλέξετε τη μετάβαση στο νέο περιβάλλον εργασίας Series 5, το οποίο είναι και το προτεινόμενο – συνιστώμενο.

Έλεγχος έκδοσης:

  • Αν έχετε cloud εγκατάσταση, ελέγξτε αν το πρόγραμμα σας έχει ήδη αναβαθμιστεί στην έκδοση 5.00.517. Μεταβείτε στις Επιλογές Συστήματος, Ταυτότητα και δείτε αν η έκδοση εγκατάστασης σας είναι 5.00.517.xxxxx, όπως φαίνεται στην εικόνα αριστερά
  • Αν  έχετε τοπική εγκατάσταση, θα πρέπει να προβείτε μόνοι σας στην αναβάθμιση του προγράμματος, στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση 5.00.517.xxxxx. Γ διαδικασία είναι ίδια, όπως κάνετε ήδη με κάθε νέα έκδοση.

Επιλογή interface:

Σε όλες τις περιπτώσεις (cloud ή τοπικά), εφόσον υπάρχει η έκδοση 5.00.517.xxxxx και μετά, η επιλογή του Series 5, γίνεται από το μενού Ρυθμίσεις, επιλέγοντας Interface Series 5, όπως φαίνεται στην  εικόνα δεξιά:

Για να δείτε το νέο περιβάλλον θα χρειαστεί να βγείτε από το πρόγραμμα και να μπείτε ξανά.

Το νέο μενού εισόδου περιλαμβάνει όλες τις επιλογές που χρειάζεστε.  Όνομα χρήστη, επιλογή εταιρείας και υποκαταστήματος και το Series 5 περιβάλλον είναι πλέον στη διάθεση σας!

Για περισσότερες πληροφορίες και για να μπορέσετε να γνωρίσετε και να αξιοποιήσετε άμεσα τις νέες δυνατότητες της νέας έκδοσης Series 5, επικοινωνήστε στο 211-7800500. Προγραμματίσετε άμεσα ένα ραντεβού εκπαίδευσης,  στο χειρισμό και στις νέες λειτουργίες του προγράμματος.