Φορολογικός Μηχανισμός (ΕΑΦΔΣΣ) για πρόγραμμα Softone

Φορολογικός Μηχανισμός (ΕΑΦΔΣΣ) για πρόγραμμα Softone

Όπως γνωρίζετε, η χρήση φορολογικού μηχανισμού είναι υποχρεωτική για τη σήμανση των παραστατικών λιανικής που εκδίδονται από Η/Υ.  Εκτός από τις πωλήσεις λιανικής, η προσθήκη της ψηφιακής υπογραφής μέσω του φορολογικού μηχανισμού και στις πωλήσεις χονδρικής, παρέχει αυξημένη ασφάλεια για την αυθεντικότητα των παραστατικών του εκδότη-αποστολέα.

Η εταιρεία μας διαθέτει τον πιστοποιημένο από τη Softone φορολογικό μηχανισμό RBS 101 Net Τύπου Β με σύνδεση σειριακή, usb ή ethernet. Ο φορολογικός μηχανισμός RBS 101 Net διατίθεται προαιρετικά και με κάρτα μνήμης SD για την αποθήκευση των αρχείων. Η επιλογή σύνδεσης στο τοπικό δίκτυο μέσω ethernet, μας προσφέρει τη δυνατότητα τιμολόγησης από πολλούς σταθμούς, έχοντας πλέον μόνο ένα μηχανισμό δικτυακό για τη σήμανση των παραστατικών.