Νέα Δωρεάν Λειτουργία Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Ισολογισμών

Νέα Δωρεάν Λειτουργία Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Ισολογισμών

Η εταιρεία Softone, επιδιώκοντας συνεχώς τον εμπλουτισμό των λύσεων της με νέες δυνατότητες που παρέχουν υψηλή προστιθέμενη αξία στους πελάτες της, προχώρησε στη προσθήκη μιας μοναδικής λειτουργίας Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Ισολογισμών.

Ενσωματωμένη σε κάθε διαθέσιμο εμπορικό συνδυασμό Soft1, παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να δημοσιεύσουν ηλεκτρονικά τον ισολογισμό τους, ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Νόμιμα, εύκολα και σε λίγα μόνο λεπτά!

Για την  λειτουργία της Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Ισολογισμών, μοναδική απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη ενεργής συνδρομής / σύμβασης νέων εκδόσεων.

 

Περιγραφή λειτουργίας

Η νέα λειτουργία είναι πλήρως διασυνδεδεμένη και ενσωματωμένη στο λογισμικό Soft1, αντλεί αυτόματα στοιχεία της επιχείρησης από την εφαρμογή, βοηθώντας τον πελάτη να εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωση δημοσίευσης μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.

Με την επιλογή του σχετικού tab στο Soft1 Portal, ο πελάτης μπορεί να προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση του ισολογισμού του, επισυνάπτοντας τον απλά σε μορφή PDF ή αρχείου εικόνας (αφού προηγουμένως ελέγξει τα προ-συμπληρωμένα στοιχεία της εταιρείας του).

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ισολογισμός δημοσιεύεται αυτομάτως σε μία μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση (subdomain του site www.s1cloudservices.eu).

Γενικές πληροφορίες για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμού, διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.s1cloudservices.eu.

Η νέα λειτουργία θα είναι διαθέσιμη – σε όλες τις εφαρμογές Soft1- από την Παρασκευή 26 Ιουνίου.